نفت و گاز

کمک به سازمان‌های بخش نفت و گاز در ایجاد ارزش از طریق بهبود عملیات و تغییرات در زمینۀ دیجیتال 

ما به شرکت‌های نفتی و گازی کمک می‌کنیم تا تغییری عمده در سازمان خود به وجود آورند. این تغییر با راهنمایی شرکت ها در مسیری به سمت آینده‌ای با بازدهی بیشتر و پایدارتر از طریق ترکیب استراتژی‌های نوین رشد و برتری در عملیات و استفاده از فناوری‌های دیجیتال صورت میپذیرد.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلان

ما به مشتریان در زمینه ی ارائه ی پروژه‌ هایی که سبب بیشینه‌ سازی میزان بازگشت سرمایه خواهد شد کمک می‌ کنیم

تحلیل های پیشرفته و دیجیتال

ما به شرکت ‌های نفت و گاز کمک می‌کنیم با استفاده از استراتژی‌ های دیجیتال ، تغییراتی را در عملیات و نتایج به دست آورند

استراتژی

ما به شرکت‌های نفت و گاز کمک می‌کنیم استراتژی رشد خود را تدوین کرده و توانایی ایجاد ارزش در یک محیط غیرقابل پیش ‌بینی و متغیر را کسب نمایند

سازماندهی

ما با استفاده از دانش عمیقمان در صنعت ، به شرکت‌های نفت و گاز کمک می‌کنیم سازمان خود را به منظور موفقیت بیشتر مهندسی نمایند

خدمات بخش پایین دستی

ما با استفاده از دانش خود در زمینه ی صنعت و تحلیل ‌های دقیق ، به مشتریان کمک می‌ کنیم به بازار‌های مختلف ورود نمایند

2021 - Hoda Consulting Group. All Rights Reserved ©